VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 2
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Květen, 2023

Srážky a teploty (*)

 

1.5.–31.5.2023

1.5.–31.5.2022

30-letý průměr
(květen)

Prům. teplota (°C)

13,0

15,3

14,0

Srážky (mm)

5,2

23,9

51,3


Minimální teplota  4.5.2023

-0,3

°C

Maximální teplota 22.5.2023

27,3

°C

Maximální srážky 15.5.2023

3,2

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme třicetiletý průměr (1991–2020) podle Českého hydrometeorologického ústavu.


Komentář:

Měsíc květen byl z pohledu úhrnu srážek extrémně suchý, napršelo pouze 5,3 mm, což je jen 10% dlouhodobého průměru. To je za 17 let nejsušší květen na naší meteorologické stanici v Deštnici. Zatím chmel nedostatkem vody netrpěl díky dostatečným srážkám v březnu a dubnu. Druhým extrémem byla amplituda teplot během 24 hodin, která mnohokrát v měsíci dosahovala až 20°C, což brzdilo růst chmelových rév. Teplotní rozdíly mezi dnem a nocí způsobily zpoždění vegetace chmele, které odhadujeme na týden až 10 dnů. Zavádění chmelových rév na chmelovodiče se podařilo zvládnout včas a v dobré kvalitě, i když se muselo déle čekat, než výhony narostou do potřebné délky. Ve druhé dekádě měsíce května byl proveden ochranný postřik proti peronospoře chmelové, mšici, a na některých místech také proti dřepčíku a lalokonosci, v závěru května byl zaznamenán výskyt svilušky. Na konci měsíce května dosahoval chmel výšky 1,8 - 3,5 m. Zdravotní stav lze hodnotit jako dobrý.

 

Fotografie

Inlustrační obrázek