VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 5
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Srpen, 2022

Srážky a teploty (*)

 

1.8.–31.8.2022

1.8.–31.8.2021

30-letý průměr
(srpen)

Prům. teplota (°C)

19,5

17,0

18,,3

Srážky (mm)

72,0

60,6

70,8


Minimální teplota  7.8.2022

6,7

°C

Maximální teplota 4.8.2022

35,1

°C

Maximální srážky 15.8.2022

29,4

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1981 – 2010) podle Českého hydrometeorologického ústavu. (Od roku 2017, předtím se používal 30-tiletý průměr 1961 – 1990.)


Komentář:

Bohužel i v měsíci srpnu pokračovalo nepříznivé klima pro růst a vývoj chmele. Průměrná teplota dosáhla 19,5°C a byla tedy o 1,2°C nad dlouhodobým průměrem, v pěti dnech teplota přesáhla 30°C, počátkem měsíce v období dozrávání chmele přesahovala po dobu tří dnů dokonce 33°C. Nadále pokračovalo i suché počasí, a prvních vydatných srážek jsme se ve chmelnicích dočkali až 15.8., dalších pak 21.8., respektive 26.8., to znamená, že růst a vývoj chmele již neovlivnily. Sklizeň na farmách TOP HOP Group jsme zahájili 20.8.2022. Nepříznivé klimatické podmínky v letošním roce velmi negativně ovlivnily množství sklizeného chmele i obsah pivovarsky cenných látek v hlávkách. Letošní sklizeň dosáhne cca 50% ve srovnání s rokem 2021, rovněž průměrný obsah alfa kyselin u Žateckého poloraného červeňáku v Žatecké chmelařské oblasti zřejmě nedosáhne ani 3%. Výnos Žateckého poloraného červeňáku v Žatecké oblasti dosáhne v průměru 0,5 - 0,7 t/ha. Je to nejhorší výsledek za poslední desetiletí. Zdravotní stav porostů chmele je však dobrý. Pěstitelům chmele vznikají obrovské finanční ztráty jak z nízké úrody, tak i v důsledku razantního zvýšených nákladů na výrobu. Žádáme tímto pivovary a odběratele žateckého chmele o zohlednění této mimořádné situace, kterou pěstitelé vlastní vinou nezpůsobili.

 

Fotografie

Inlustrační obrázek