VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 4
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Červenec, 2022

Srážky a teploty (*)

 

1.7.–31.7.2022

1.7.–31.7.2021

30-letý průměr
(Červenec)

Prům. teplota (°C)

18,9

19,4

19,0

Srážky (mm)

49,2

81,8

69,4


Minimální teplota  17.07.2022

5,7

°C

Maximální teplota 19.07.2022

35,1

°C

Maximální srážky 01.07.2022

11,0

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1981 – 2010) podle Českého hydrometeorologického ústavu. (Od roku 2017, předtím se používal 30-tiletý průměr 1961 – 1990.)


Komentář:

Bohužel i měsíc červenec byl pro růst a vývoj chmele nepříznivý, zejména úhrn dešťových srážek dosáhl jen 49,2 mm, což je jen 70% dlouhodobého průměru, a ve srovnání s loňským rokem 2021 to bylo pouze 40% srážek. 17 dnů nepršelo vůbec a v dalších 5 dnech byl úhrn pod 1 mm, což v podstatě nelze brát jako déšť. Situace ve chmelnicích se ještě zhoršila v období od 18.7. do 25.7., kdy denní teploty neklesaly pod 30°C, 19.7. vystoupala teplota ve stínu na 35,1°C. Doba slunečního svitu v červenci překročila dlouhodobí průměr o 32,2 hodin. Přibližně třetina ploch chmelnic je růstově špičatá a některé kraje porostů mají listy spálené od slunce. Většina chmelnic je ve stádiu hlávkování, druhé kvetení bylo letos minimální, i proto se dá očekávat jen podprůměrná úroda, a to zejména u Žateckého poloraného červeňáku. První rozbory ukazují, že i obsah alfa hořkých kyselin je prozatím nižší než v minulém roce. Zdravotní stav chmele je zatím na většině ploch dobrý, pěstitelé se zaměřují na ošetření především proti peronospoře a svilušce chmelové.

 

Fotografie

Inlustrační obrázek