VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 2
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Květen, 2021

Srážky a teploty (*)

 

1.5.–31.5.2021

1.5.–31.5.2020

30-letý průměr
(květen)

Prům. teplota (°C)

11,2

11,5

14,2

Srážky (mm)

86,5

66,8

52


Minimální teplota  8.5.2021

0

°C

Maximální teplota 10.5.2021

29,7

°C

Maximální srážky 2.5.2021

20,4

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1981 – 2010) podle Českého hydrometeorologického ústavu. (Od roku 2017, předtím se používal 30-tiletý průměr 1961 – 1990.)


Komentář:

Květen letošního roku byl jedním z nejchladnějších v posledních letech. Průměrná měsíční teplota v žatecké oblasti dosáhla jen 11,2°C, což je téměř o 3°C méně než je dlouhodobý průměr. Ranní teploty zejména v první květnové dekádě se pohybovaly okolo 0°C a maximálně dosahovaly jen 2°C. Dešťové srážky naopak výrazně přesáhly dlouhodobý průměr, úhrn za květen činil 86,5 mm, což je o 34,5 mm více než je třicetiletý průměr. Růst chmele nepříznivě ovlivnilo nejen chladné počasí, ale i silný nárazový vítr, který odkláněl již zavedené chmelové révy od chmelovodičů. Ochrana chmele byla zaměřena zejména na lalokonosce libečkového; v místě jeho výskytu byl proveden postřik. Plošně na celé výměře byly provedeny postřiky proti peronospoře chmelové. Na farmách skupiny TOP HOP jsme provedli již dva postřiky proti peronospoře. Díky dobré organizaci práce se podařilo ukončit zavádění chmele do 30.5., na zavedených plochách bylo provedeno kypření půdy. Nyní již probíhá hnojení a přiorávka chmele. Chmelové porosty mají v různých lokalitách zpoždění v růstu cca 1-2 týdny, výška chmelových rostlin se pohybuje okolo 0,7-1,7 m. Všechny farmy skupiny TOP HOP se v letošním roce zapojily do projektu Chytrá chmelnice. Nyní tedy máme na každé farmě měřicí stanici, která přímo ve chmelnicích sbírá data o teplotě a srážkách a vyhodnocuje optimální čas ochrany proti houbovitým chorobám.

 

Fotografie

Inlustrační obrázek