VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 5
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Srpen, 2020

Srážky a teploty (*)

 

1.8.–31.8.2020

1.8.–31.8.2019

30-letý průměr
(srpen)

Prům. teplota (°C)

19,8

19,3

18,3

Srážky (mm)

81,8

66,2

70,8


Minimální teplota  28.8.2020

6,9

°C

Maximální teplota 21.8.2020

35,1

°C

Maximální srážky 31.8.2020

17,4

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1981 – 2010) podle Českého hydrometeorologického ústavu. (Od roku 2017, předtím se používal 30-tiletý průměr 1961 – 1990.)


Komentář:

Srpen byl teplotně o 1,5°C teplejší než je třicetiletý průměr. V prvních dvou dekádách nejvyšší denní teplota 8x překročila 30°C a současně výrazně klesla noční teplota, denní a noční amplituda teplot dosáhla 6x rozdílu 20°C, noční teplota byla dokonce 7x nižší než 10°C. Tento výkyv teplot působil velmi negativně na růst hlávek. Negativní bylo i rozprostření dešťových srážek během srpna, na samém počátku měsíce 1.-4.8. spadlo 17,4 mm, avšak další výrazně větší množství srážek v úhrnu 43,6 mm spadlo až v poslední dekádě měsíce srpna tedy během sklizně, což už nemělo žádný vliv na růst hlávek, pouze to ztížilo sklizeň. Na farmách skupiny TOP HOP jsme zahájili sklizeň chmele v rozmezí od 21.8.-24.8.. Přibližně v polovině sklizně Žateckého poloraného červeňáku lze hodnotit, že chmelové hlávky jsou drobné a lehké, což signalizuje nižší sklizeň. Zdravotní stav chmele je dobrý, obsah pivovarsky cenných látek průměrný.

 

Fotografie

Inlustrační obrázek