VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 3
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Červen, 2020

Srážky a teploty (*)

 

1.6.–30.6.2020

1.6.–30.6.2019

30-letý průměr
(Červen)

Prům. teplota (°C)

17,3

21,2

17,0

Srážky (mm)

118,8

35,4

59,1


Minimální teplota  02.06.2020

4,7

°C

Maximální teplota 27.06.2020

30,9

°C

Maximální srážky 13.06.2020

32,2

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1981 – 2010) podle Českého hydrometeorologického ústavu. (Od roku 2017, předtím se používal 30-tiletý průměr 1961 – 1990.)


Komentář:

Růst a vývoj chmelových porostů byl kladně ovlivněn příznivými klimatickými podmínkami především dostatkem srážek. K 30.6. dosáhlo stropu konstrukce (7 m) cca 95% rostlin. Během měsíce června bohužel panovaly velmi příznivé podmínky pro rozvoj a šíření peronospory chmelové. Téměř na většině chmelnic se začaly na postižených rostlinách objevovat klasovité výhony, do konce června byly provedeny nejméně 4 postřiky proti peronospoře, díky tomu se daří udržet dobrý zdravotní stav porostů. Výskyt mšice a svilušky lze hodnotit jako normální. V červnu jsme napočítali 22 deštivých dnů, při nichž spadlo 118,8 mm srážek, dlouhodobý průměr je jen 59,1 mm, díky těmto vydatným srážkám byl prakticky smazán vláhový deficit z předchozích měsíců. Při bouřkách nedošlo k žádnému výraznému poškození chmelnic, kroupy poškodily pouze zanedbatelné množství ploch, což nebude mít vliv na celkové výnosy. Teplotně lze červen hodnotit jako mírně nadprůměrný, měsíční průměr byl 17,3°C , dlouhodobý průměr je 17°C. Teplé noci, které však nebyly tropické, přispěly k dobrému dlouživému růstu chmelových rostlin. V samém závěru měsíce se začaly sporadicky objevovat první květy.

 

Fotografie

Inlustrační obrázek