VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 2
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Květen, 2020

Srážky a teploty (*)

 

1.5.–31.5.2020

1.5.–31.5.2019

30-letý průměr
(květen)

Prům. teplota (°C)

11,5

11,2

14,2

Srážky (mm)

66,8

75,4

52,0


Minimální teplota  6.5.2020

-1,4

°C

Maximální teplota 19.5.2020

25,3

°C

Maximální srážky 11.5.2020

17,2

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1981 – 2010) podle Českého hydrometeorologického ústavu. (Od roku 2017, předtím se používal 30-tiletý průměr 1961 – 1990.)


Komentář:

Průměrná teplota v měsíci květnu byla téměř stejná jako v roce 2019 a dosáhla hodnoty 11,5°C, což je o 3 stupně méně než je dlouhodobý průměr. Srážkově je květen nad dlouhodobým průměrem, avšak většina 68% srážek napršela během tří dnů, 10., 11. a 23.5.. Povrchový stav chmelové půdy z hlediska vodní kapacity byl celkově dobrý. První a druhé zavádění chmele bylo provedeno v dobré kvalitě, všechny jarní práce včetně kultivace a přihnojení se podařilo ukončit do konce května. Ke konci měsíce května dosahoval chmel na většině ploch výšky 2-3 m. Zdravotní stav porostů je dobrý. Byly provedeny dva postřiky proti peronospoře chmelové a škůdcům. Mšice chmelová začala přelétat ze zimních hostitelů na konci května. Ochrana a monitoring proti mšici chmelové a svilušce chmelové bude při předpokládaném teplém počasí zásadní pro udržení dobrého zdravotního stavu chmele. V boji proti peronospoře chmelové nám v letošním roce poprvé pomáhá projekt "chytrá chmelnice", v rámci kterého je zapojeno 45 měřících stanic, která sbírají data o teplotě a vlhkosti přímo v porostech. Vyhodnocování těchto dat pak signalizuje, kdy bude nutno provést ošetření proti houbovitým chorobám. Provedení jarních prací lze hodnotit jako dobré, avšak vzhledem k opatření proti šíření nemoci COVID-19 se náklady na sezonní pracovníky zvýšily, tím se práce bohužel prodražily.

 

Fotografie

Inlustrační obrázek