VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 1
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Duben, 2019

Srážky a teploty (*)

 

1.4.–30.4.2019

1.4.–30.4.2018

30-letý průměr
(duben)

Prům. teplota (°C)

9,4

12,8

9,1

Srážky (mm)

30,0

15,8

30,7


Minimální teplota  14.4.2019

-4,4

°C

Maximální teplota 26.4.2019

26,1

°C

Maximální srážky 29.4.2019

23,4

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1981 – 2010) podle Českého hydrometeorologického ústavu. (Od roku 2017, předtím se používal 30-tiletý průměr 1961 – 1990.)


Komentář:

Během zimní sezóny 2018/2019 spadlo na území ČR o čtvrtinu více srážek než je pro toto období obvyklé. Počátkem února napadlo 15-20 cm sněhu, který postupně během jednoho týdne roztál. Avšak ani na sníh poměrně bohaté zimní období nedokázalo doplnit vláhový deficit, zejména chybí zásoby podzemní vody. Teplotně se letošní zima zařadila jako čtvrtá nejteplejší za posledních 10 let. Zimní období bylo o 1,7°C teplejší než je dlouhodobý průměr z let 1981-2010. Srážkový úhrn 166 mm za zimní sezónu 2018/2019 představuje 126% průměru za roky 1981-2010. Prosinec 2018 a leden 2019 byly srážkově nadnormální, únor skončil jako srážkově normální. Jarní práce ve chmelnicích byly zahájeny začátkem měsíce března. Dobré klimatické podmínky umožnily, aby všechny práce ve chmelnicích probíhaly plynule. Do konce měsíce dubna byl ukončen řez chmele, drátkování i zapichování vodících drátku. Část ploch osázených odrůdou Sládek a Saaz Special se začala zavádět. V květnu se bude pokračovat se zaváděním zejména Žateckého poloraného červeňáku.V současnosti se provádí postřik proti peronospoře chmelové a také proti lalokonosci libečkovému a dřepčíku chmelovému.

 

Fotografie

Inlustrační obrázek