VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 4
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Červenec, 2017

Srážky a teploty (*)

 

1.7.–31.7.2017

1.7.–31.7.2016

30-letý průměr
(Červenec)

Prům. teplota (°C)

19,3

19,5

19,0

Srážky (mm)

82,2

59,0

69,4


Minimální teplota  14.7.2017

7,7

°C

Maximální teplota 30.7.2017

34,3

°C

Maximální srážky 15.7.2017

16,8

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1981 – 2010) podle Českého hydrometeorologického ústavu. (Od roku 2017, předtím se používal 30-tiletý průměr 1961 – 1990.)


Komentář:

Průběh počasí v letošním červenci byl srážkově i teplotně příznivý pro růst a vývoj chmele. Začátek měsíce byl teplý a suchý, ale vzhledem k poměrně vysokému úhrnu srážek z posledního června nebyl na chmelnicích patrný vláhový deficit. Celkový srážkový úhrn za červenec přesáhl osmdesát milimetrů a lze tak tento měsíc hodnotit jako mírně vlhký oproti dlouhodobému průměru. Došlo tak k doplnění vláhového deficitu z května a především června. Jednalo se ovšem o pozdní zavlažení chmelnic, kdy na porostech chmele se již projevily následky sucha. Jedná se především o redukci délky pazochů a nižší násadu květů oproti minulému roku. Většina chmelnic v žatecké oblasti se nachází v růstové fázi hlávkování, která je charakteristická různým stupněm vývoje hlávek, kdy hlávky jsou lehké, měkké a jsou ještě přítomny blizny. Výjimku tvoří hybridní odrůdy, které jsou pozdnější a nacházejí se v plném květu až na počátku hlávkování. Zdravotní stav chmele je stále velmi dobrý. V červenci bylo na většině ploch provedeno ošetření proti mšici chmelové a svilušce chmelové. Díky tomu je výskyt těchto škůdců ve chmelnicích sporadický. Podmínky pro růst a šíření peronospory chmelové byly velmi dobré. To vyústilo v silný infekční tlak, proto na všech chmelnicích byly v průběhu července provedeny minimálně dva ochranné zásahy fungicidy.

 

Fotografie

Inlustrační obrázek