VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 3
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Červen, 2017

Srážky a teploty (*)

 

1.6.–30.6.2017

1.6.–30.6.2016

30-letý průměr
(Červen)

Prům. teplota (°C)

18,6

18,0

17,0

Srážky (mm)

80,5

68,6

59,1


Minimální teplota  2.6.2017

7,0

°C

Maximální teplota 22.6.2017

35,2

°C

Maximální srážky 29.6.2017

31,4

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1981 – 2010) podle Českého hydrometeorologického ústavu. (Od roku 2017, předtím se používal 30-tiletý průměr 1961 – 1990.)


Komentář:

V letošním červnu přetrvávalo sucho z měsíce května. Výraznější srážky byly zaznamenány pouze na počátku měsíce, tento úhrn činil pouze 15 milimetrů. V druhé a počátkem třetí dekády byly v celé chmelařské oblasti zaznamenány tropické teploty, které způsobily rychlé vysychání půdy. Tyto teploty prohloubily důsledky vláhového deficitu na chmelové rostliny. Trvající sucho mělo velký vliv především na nově založené porosty, které nemají ještě dostatečně vyvinutý kořenový systém. Tento deficit byl částečně zmírněn srážkami v počátku třetí dekády měsíce. Nedostatek srážek byl dorovnán až předposlední červnový den, kdy srážkové úhrny v celé oblasti přesáhly třicet milimetrů. Chmel se v současné době nachází podle lokalit v konečné fázi dlouživého růstu až na počátku kvetení. Lze však předpokládat, že v důsledku kombinace sucha a vysokých teplot některé převážně starší porosty v letošním roce nedorostou do stropu konstrukce. V měsíci červnu byla provedena chemická ochrana proti peronospoře chmelové. Infekční tlak je vlivem suchého počasí nízký. Prakticky celá plocha chmele byla také ošetřena proti prvním generacím přeletu mšice chmelové. Vzhledem k vysokým teplotám v druhé a třetí dekádě došlo na zhruba polovině ploch k rozvoji svilušky chmelové. Tyto plochy byly ošetřeny proti tomuto škůdci a ten tak zatím nepůsobí žádné větší problémy.

 

Fotografie

Inlustrační obrázek