VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 2
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Květen, 2017

Srážky a teploty (*)

 

1.5.–31.5.2017

1.5.–31.5.2016

30-letý průměr
(květen)

Prům. teplota (°C)

14,4

13,9

14,2

Srážky (mm)

24,0

21,3

52,0


Minimální teplota  10.5.2017

-1,1

°C

Maximální teplota 30.5.2017

32,6

°C

Maximální srážky 12.5.2017

12,8

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1981 – 2010) podle Českého hydrometeorologického ústavu. (Od roku 2017, předtím se používal 30-tiletý průměr 1961 – 1990.)


Komentář:

Počátek května byl charakterizován poměrně nízkými teplotami, kdy se zejména noční teploty pohybovaly jen lehce nad bodem mrazu a dva dny dokonce klesly pod tento bod. Dále se první polovina května vyznačovala dostatkem půdní vláhy z měsíce dubna a téměř všechny srážky v květnu spadly v první polovině měsíce. Druhá polovina května byla ve znamení teplého a suchého počasí. Z tohoto důvodu se i přes srážkově bohatý duben začíná v celé žatecké oblasti projevovat srážkový deficit. Zavádění chmelových výhonů započalo v druhé polovině května a u většiny pěstitelů bylo ukončeno do konce měsíce. Následnými operacemi jsou hnojení, kultivace a první přiorávka chmele. Zdravotní stav chmele je velmi dobrý a rostliny dosahují výšky 2,5 - 3 m. Na všech plochách již bylo provedeno první ošetření proti primární infekci peronospory chmelové. Infekční tlak této choroby není v současnosti díky suchu příliš vysoký. Mšice chmelová začala migrovat na chmel v posledním květnovém týdnu. Na některých lokalitách byl přelet tak silný, že již muselo být provedeno ošetření. Podle současné intenzity přeletu odhadujeme, že v červnu bude nutné aplikovat postřik na všech plochách. Prakticky ve všech chmelnicích byl zaznamenán výskyt jarní generace dřepčíka chmelového, a proto většina chmelnic byla ošetřena i proti tomuto škůdci.

 

Fotografie

Inlustrační obrázek