VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 6
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Září, 2016

Srážky a teploty (*)

 

1.9.–30.9.2016

1.9.–30.9.2015

30-letý průměr
(září)

Prům. teplota (°C)

16,2

13,5

Srážky (mm)

70,8

38,2


Minimální teplota  21.9.2016

5,1

°C

Maximální teplota 12.9.2016

31,7

°C

Maximální srážky 17.9.2016

35,1

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1981 – 2010) podle Českého hydrometeorologického ústavu. (Od roku 2017, předtím se používal 30-tiletý průměr 1961 – 1990.)


Komentář:

Sklizeň chmele skončila v první polovině září. Příznivé počasí, tzn. dostatek srážek v červnu, v červenci a začátkem srpna bez extrémních teplot, vytvořilo velmi dobré podmínky pro růst chmele, odkvetení i tvorbu hlávek a jejich zrání. Zdravotní stav chmele se v září většinou nezhoršil a zůstal na stejné úrovni jako v předcházejícím měsíci. Byl velice rozdílný v jednotlivých lokalitách - od velmi dobrého až po špatný v závislosti na výskytu peronospory. Poškozeny byly především porosty v oblastech poblíž vodních zdrojů, v údolích a v místech s výskytem ranních mlh. Výskyt škůdců však nikde nepřekročil limit škodlivosti. Většina pěstitelů začala sklizeň mezi 18. a 20. srpnem a skončila v první dekádě září. Farmy skupiny Top Hop použily ke sklizni 24 česacích strojů a k sušení 10 sušiček. Sklizeň odrůdy Žatecký poloraný červeňák skončila na farmách Top Hop Group 12. září a odrůda Sládek byla sklizena do 18. září. Velikost chmelových hlávek byla velice nerovnoměrná. V některých lokalitách byly malé, zatímco na jiných místech naopak velké. Výnos Žateckého poloraného červeňáku překročil výsledky roku 2015 a lze ho hodnotit jako uspokojivý. Obsah alfa hořkých látek se odhaduje mírně nad dlouhodobým průměrem, ovšem existují rozdíly mezi jednotlivými lokalitami.

 

Fotografie

Inlustrační obrázek