VEGETAČNÍ ZPRÁVA č. 4
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Červen, 2009

Srážky a teploty (*)

 

1.6.–30.6.2009

1.6.–30.6.2008

30-letý průměr
(červen)

Prům. teplota (°C)

14,6

16,9

16,7

Srážky (mm)

44,8

77,4

56,0


Minimální teplota  6. 6. 2009

0,7

°C

Maximální teplota   14. 6. 2009

26,1

°C

Maximální srážky  23. 6. 2009

9,0

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1961 – 1990) podle Českého hydrometeorologického ústavu.


Komentář:

Měsíc červen byl mimořádně chladný (ve srovnání s dlouhodobým průměrem o 2,1°C !). Rovněž srážkově byl podprůměrný. V průběhu měsíce byly na Žatecku zaznamenány četné bouřky, takže množství srážek může být místně velmi rozdílné (vyšší). K poškození chmele nedošlo. Vzhledem k nízkým teplotám chmel značně zpomalil růst. Koncem měsíce však cca 80 % ploch dosáhlo výšky 7 m (strop konstrukce). Chmelové rostliny již mají plně vyvinuté pazochy. V průběhu měsíce pokračovala ochrana chmele proti peronospoře chmelové. Byla zahájena i ochrana proti mšici chmelové. Výskyt mšice je ve srovnání s loňským rokem podstatně slabší. Zdravotní stav porostů chmele je dobrý.
Přiložené fotografie ukazují typický stav chmelnic dne 30.6. 2009.

Žatec, 2. července 2009

 

Fotografie