VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 3
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Červen, 2008

Srážky a teploty (*)

 

1.6. – 30.6. 2008

1.6.- 30.6. 2007

30-letý průměr
(červen)

Prům. teplota (°C)

16,9

19,0

16,7

Srážky (mm)

77,4

56,0

56,0


Minimální teplota  14 . 6. 2008

3,4

°C

Maximální teplota   22. 6. 2008

32,3

°C

Maximální srážky  25.6. 2008

21,2

mm


(*) Meteorologické údaje z naší vlastní meteorologické stanice v Deštnici u Žatce.
    30-tiletý průměr (1961 – 1990) podle Českého hydrometeorologického ústavu.


Komentář :

 

Měsíc červen byl teplotně jen mírně nadprůměrný a srážkově nadprůměrný. Na některých místech Žatecka spadlo při bouřkách ještě více srážek, než uvádí naše meteorologická stanice v Deštnici.
Při bouřkách byly místy pozorovány i kroupy, které však jen ojediněle způsobily větší škody.
Při bouřce dne 25.6. spadly na Žatecku 4 ha chmelnic.
V období od 12. do 17.6. byla naměřena velmi nízká teplotní minima. To způsobilo zpomalení růstu.
Většina ploch chmele (cca 80 %) však dosáhla k 30.6. výšky 7 m (strop konstrukce). Chmel se nachází ve fázi tvorby pazochů.
V průběhu měsíce probíhala chemická ochrana chmele zaměřená zejména proti mšici chmelové a peronospoře chmelové. Současný zdravotní stav porostů je velmi dobrý.
Přiložená fotografie ukazuje typický stav chmelnic na konci června.

 

Fotografie