Historie pěstování chmele

Chmel byl znám jako planě rostoucí rostlina již ve starověku. Jako kulturní plodina se vyskytuje teprve ve středověku.

Z počátku byl chmel využíván jako léčivá rostlina. Svědčí o tom četné záznamy ve starých herbářích. Ke kořenění a konzervování ječného piva použili chmel jako první východní Slované. České chmelařství má dlouhou tradici. Historické záznamy o pěstování chmele se zachovaly už z 11. století. Písemné památky o založení českých klášterů z let 1086, 1092 a 1100 potvrzují, že již tenkrát byl chmel v Čechách pěstován a kláštery z něj vždy vařily dobrá piva. Podle písemných zpráv se chmel z Čech vyvážel již počátkem druhého tisíciletí do sousedních zemí. Rovněž na Moravě bylo chmelařství rozšířeno už ve 13. století.


Hojněji se chmel u nás rozšířil ve 14. století za krále Karla IV., který si byl vědom významu vynikající jakosti českého chmele. Dokazuje to i  zákaz vývozu české chmelové sádě pod trestem smrti. V průběhu dalších staletí se v  pěstování chmele na území Čech a Moravy střídala období více, ale  někdy i méně úspěšná. Tato období byla většinou vázána na hospodářskou a politickou situaci v Evropě.


Ve 20. století se o rozvoj českého chmelařství nejvíce zasloužil Doc. Dr. Ing. Karel Osvald, který dal základ  specializovanému chmelařskému výzkumu.

Dnes je pěstování chmele v České republice rozděleno do tří oblastí. V Čechách jsou to oblasti žatecká a úštěcká, na Moravě oblast tršická. Největší plochu zaujímá stále tradiční žatecký poloraný červeňák. Od roku 1987 se pěstují také nové hybridní odrůdy  českého původu.


Český chmel patří bezesporu k zemědělským komoditám s nejdelší tradicí. V pivovarském a chmelařském oboru snad není na světě člověka, který by neznal český chmel reprezentovaný odrůdou žateckého poloraného červeňáku. Optimální složení hořkých a aromatických látek této odrůdy dává pivu specifickou příjemnou hořkost. Jeho základní charakteristikou je velmi jemné chmelové aroma. Kvalita chmelového aroma je závislá nejen na genetickém původu této odrůdy, ale i na jedinečných klimatických a půdních podmínkách našich chmelařských oblastí.