VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 5
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Srpen, 2016

Srážky a teploty (*)

 

1.8.–31.8.2016

1.8.–31.8.2015

30-letý průměr
(srpen)

Prům. teplota (°C)

18,0

21,3

17,4

Srážky (mm)

34,8

104,6

62,0


Minimální teplota  31.8.2016

5,7

°C

Maximální teplota 28.8.2016

33,4

°C

Maximální srážky 5.8.2016

25,1

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1981 – 2010) podle Českého hydrometeorologického ústavu. (Od roku 2017, předtím se používal 30-tiletý průměr 1961 – 1990.)


Komentář:

Srpen byl teplotně mírně nadprůměrný, kdy průměrná teplota dosáhla 18,0 °C, což je o 0,6 °C více oproti dlouhodobému průměru. Srážkově byl podprůměrný, kdy celkový úhrn srážek jen lehce přesáhl polovinu dlouhodobého průměru. Ovšem naprostá většina těchto srážek přišla v prvním srpnovém týdnu. To po srážkově velmi příznivém červenci vytvořilo velmi dobré podmínky pro odkvetení a dozrávání chmele. Vzhledem k těmto okolnostem lze v letošním roce očekávat dobrý výnos chmele a obsah alfa hořkých kyselin je pak odhadován jako průměrný. Zdravotní stav chmele velmi kolísá mezi jednotlivými lokalitami od velmi dobrého až po špatný, přičemž limitujícím škodlivým organismem je peronospora chmelová. Poškozeny byly většinou porosty v blízkosti vodních toků a v údolních polohách s výskytem ranních mlh. Živočišní škůdci se v tuto dobu nikde nevyskytují nad prahem škodlivosti. Většina pěstitelů zahájila sklizeň ve dnech 18.- 20. 8. a v současné době ještě sklizeň na většině hospodářství pokračuje. Drtivá většina ploch bude sklizena v první dekádě měsíce září. Na farmách společnosti Top Hop je chmel sklízen na 24 česacích strojích a sušen na 10 sušárnách chmele.

 

Fotografie

Inlustrační obrázek