Výzkum

V roce 1994 byla založena společnost V. F. HUMULUS, s.r.o.. Hlavní činností této společnosti je výzkum v oblasti chmele se zvláštním zaměřením na ozdravování žateckého poloraného červeňáku (ŽPČ). Cílem je získání kvalitativně lepšího žateckého chmele a tím i zvýšení jeho konkurenceschopnosti na světových trzích. Společnost V. F. HUMULUS, s.r.o. má své sídlo v Žatci, ale pro postavení pokusných chmelnic byla vybrána obec Deštnice, kde působil i Dr. Karel Osvald. Jedná se o tradiční chmelařskou polohu, která svým charakterem odpovídá požadavkům žateckého jemného aromatického chmele. Laboratoř společnosti je umístěna v provozovně Hořesedly č. 153, PSČ: 270 04, která se nachází v areálu provozu výroba a skladování chmele TOP HOP, spol. s r.o..


Biologické oddělení

 • ozdravování ŽPČ (Osvaldových klonů 31, 72 a 114) od rostlinných virů a viroidů
 • množení ozdravených rostlin metodou in-vitro
 • testování chmelových rostlin na přítomnost rostlinných virů metodou ELISA
 • sledování reinfekce u produkčních chmelnic osázených ozdraveným ŽPČ
 • vlastní udržovací šlechtění ŽPČ
 • technický a prostorový izolát VF ŽPČ
 • zkoušení zahraničních odrůd chmele
 • šlechtění nových odrůd

Chemické oddělení

 • chemické rozbory chmele pro zemědělské podniky, obchodní firmy a pivovary
 • sledování pivovarské hodnoty ŽPČ i ozdravené formy ŽPČ
 • hodnocení jednotlivých sklizní chmele z hlediska pivovarsky cenných látek
 • analýzy reziduí pesticidů (GC-MS, LC-MS)

Společnost V. F. HUMULUS, s.r.o. se rovněž zabývá prodejem a distribucí balíčkované ozdravené sadby žateckého poloraného červeňáku (ŽPČ). Nabízíme ozdravené Osvaldovy klony 31, 72 a 114, které pochází z vlastního udržovacího šlechtění (zdravotní třída VT, VF).


Výzkum


Výzkum


Výzkum


Výzkum