VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 5
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Srpen, 2019

Srážky a teploty (*)

 

1.8.–31.8.2019

1.8.–31.8.2018

30-letý průměr
(srpen)

Prům. teplota (°C)

19,3

20,8

18,3

Srážky (mm)

66,2

18,7

70,8


Minimální teplota  15.8.2019

7,2

°C

Maximální teplota 29.8.2019

32,3

°C

Maximální srážky 20.8.2019

12,0

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1981 – 2010) podle Českého hydrometeorologického ústavu. (Od roku 2017, předtím se používal 30-tiletý průměr 1961 – 1990.)


Komentář:

V srpnu pokračovalo teplé počasí, zvláště v poslední dekádě, kdy maximální teplota šestkrát přesáhla hranici 30°C. Celkem bylo 8 tropických dnů a 10 dnů s maximální teplotou 25°-29°C. Proto také průměrná měsíční teplota byla o více než 1°C vyšší než dlouhodobý průměr. Přes časté slabé deště v první polovině měsíce byl úhrn srážek o 4,6 mm nižší než obvykle. Počet hodin slunečního svitu byl i při vyšších teplotách překvapivě o 12,8 hodin nižší než dlouhodobý průměr. Zdravotní stav chmele je dobrý, na farmách skupiny TOP HOP jsme zahájili sklizeň postupně v rozmezí 19.8. - 23.8. Na růstu hlávek se příznivě projevily srážky z konce druhé dekády měsíce srpna, ale i přesto hlávky na většině chmelnic nedosahují obvyklé velikosti, jsou drobnější. Kvalita a obsah hořkých látek jsou zatím dobré. Ukončení sklizně Žateckého poloraného červeňáku na farmách skupiny TOP HOP předpokládáme do 13.9.2019.

 

Fotografie

Inlustrační obrázek