VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 4
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Červenec, 2019

Srážky a teploty (*)

 

1.7.–31.7.2019

1.7.–31.7.2018

30-letý průměr
(Červenec)

Prům. teplota (°C)

19,5

20,7

19,5

Srážky (mm)

34,2

13,8

69,4


Minimální teplota  8.7.2019

4,5

°C

Maximální teplota 25.7.2019

36,0

°C

Maximální srážky 21.7.2019

15,2

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1981 – 2010) podle Českého hydrometeorologického ústavu. (Od roku 2017, předtím se používal 30-tiletý průměr 1961 – 1990.)


Komentář:

Podobně jako v červnu převažovalo také v červenci teplé a suché počasí. Průměrná měsíční teplota přesáhla dlouhodobý průměr o 0,5 °C. Devět tropických dnů spolu s teplotou až 36 °C svědčí o neobvyklých povětrnostních podmínkách. Zvláště vysoká teplota byla ve třetí dekádě měsíce, kdy se její hodnota pohybovala celých deset dnů mezi 29 až 36°C. Nepříznivá situace byla také v úhrnu srážek, jejichž množství bylo o polovinu menší než dlouhodobý průměr. Bez srážek byla první polovina měsíce a závěr měsíce. Jediný větší déšť 21.7. s úhrnem 15,2 mm sice zvýšil měsíční množství srážek, ale zasáhl jen menší část chmelařských oblastí. Počet hodin slunečního svitu byl o více než 23 hodin vyšší než dlouhodobý průměr. I přes nepříznivé povětrnostní podmínky je zdravotní stav chmele uspokojivý. Dlouhodobé sucho a teplo jsou sice příznivé pro vývoj a šíření svilušky, která se však díky včasným zásahům omezuje jen na okraje chmelnic. Vysoké nebezpečí peronospory zatím kvůli průběhu počasí nehrozí, avšak přesto bude potřeba ještě před sklizní aplikovat vhodný fungicid. Nedostatek vláhy se bohužel negativně projevuje na vzrůstu chmele a zvláště na tvořících se hlávkách.

 

Fotografie

Inlustrační obrázek