VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 3
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Červen, 2019

Srážky a teploty (*)

 

1.6.–30.6.2019

1.6.–30.6.2018

30-letý průměr
(Červen)

Prům. teplota (°C)

21,2

18,0

17,0

Srážky (mm)

35,4

60,0

59,1


Minimální teplota  9.6.2019

5,4

°C

Maximální teplota 26.6.2019

38,0

°C

Maximální srážky 22.6.2019

15,4

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1981 – 2010) podle Českého hydrometeorologického ústavu. (Od roku 2017, předtím se používal 30-tiletý průměr 1961 – 1990.)


Komentář:

Měsíc červen byl mimořádně teplý, nejteplejší za posledních 15 let. Průměrná měsíční hodnota přesáhla dlouhodobý průměr o 4,21°C. V deseti tropických dnech teplota překročila hranici 30°C. Nejvyšší dosažená teplota 38°C byla naměřena dne 26.6. Dešťové srážky byly nerovnoměrné a v žatecké oblasti se pohybovaly od 35,4 ? 57,4 mm. Dešťový deficit se tímto na většině chmelnic ještě prohloubil. Extrémně vysoký byl také počet hodin slunečního svitu, který počtem 320,2 hod. přesáhl dlouhodobý průměr o 109 hodin. Zdravotní stav porostů chmele je zatím uspokojivý. Na většině chmelnic byla mšice chmelová včasnými postřiky zlikvidována. Teplé počasí zvyšuje nebezpečí výskytu svilušky chmelové, která se zatím objevila na okraji chmelnic. Pravidelně je prováděno ošetření proti peronospoře chmelové a není zjištěn její výskyt díky třetím a čtvrtým postřikům. Je dokončováno přihnojování chmelnic a druhá přiorávka porostů.

 

Fotografie

Inlustrační obrázek