VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 3
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Červen, 2018

Srážky a teploty (*)

 

1.6.–30.6.2018

1.6.–30.6.2017

30-letý průměr
(Červen)

Prům. teplota (°C)

18,0

18,6

17,0

Srážky (mm)

60,0

80,5

59,1


Minimální teplota  22.6.

5,5

°C

Maximální teplota 21.6.

30,6

°C

Maximální srážky 1.6.

22,0

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1981 – 2010) podle Českého hydrometeorologického ústavu. (Od roku 2017, předtím se používal 30-tiletý průměr 1961 – 1990.)


Komentář:

Měsíc červen byl příznivý pro růst a vývoj chmele. Výrazné dešťové srážky byly zaznamenány v žatecké chmelařské oblasti 1., 12. a 28.6. Měsíční úhrn srážek dosáhl 60 mm, což odpovídá dlouhodobému průměru. Celkový úhrn srážek byl výrazně odlišný v různých lokalitách, což bylo způsobeno lokálními bouřkami. Na některých místech dosáhl celkový měsíční úhrn srážek až 110 mm, jinde byl výrazně podprůměrný.Průměrná denní teplota dosáhla 18°C, což je o 1°C vyšší než je dlouhodobý třicetiletý průměr. Rozptyl nejvyšších denních teplot byl během měsíce června od 14,6°C až do 30,6°C. Nejteplejší a nejchladnější dny měsíce následovaly těsně po sobě. Porosty chmele již v průběhu měsíce června dosáhly stropu chmelové konstrukce tedy 7 m výšky. Teplé počasí v měsíci květnu a červnu způsobilo, že růst a vývoj chmele je v předstihu cca 14 dnů.Zdravotní stav chmelových porostů je dobrý. Výskyt chorob a škůdců je zatím nízký. Jediné škody na omezené ploše zatím způsobily bouřky s kroupami. Na většině ploch je ukončena druhá přiorávka a provádí se ochrana chmele proti chorobám a škůdcům.

 

Fotografie

Inlustrační obrázek