VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 5
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Srpen, 2017

Srážky a teploty (*)

 

1.8.–31.8.2017

1.8.–31.8.2016

30-letý průměr
(srpen)

Prům. teplota (°C)

18,9

18,0

18,3

Srážky (mm)

80,2

34,8

70,8


Minimální teplota  23.8.2017

5,4

°C

Maximální teplota 1.8.2017

36,6

°C

Maximální srážky 11.8.2017

15,2

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1981 – 2010) podle Českého hydrometeorologického ústavu. (Od roku 2017, předtím se používal 30-tiletý průměr 1961 – 1990.)


Komentář:

Letošní srpen byl teplotně i srážkově mírně nadprůměrný. Během srpna docházelo ke střídání velmi teplých období, které byly nezřídka doprovázeny bouřkovou činností. Srážkové úhrny z těchto bouřek byly ovšem poměrně nízké a nepředstavovaly významný zdroj vláhy. Tyto vlny veder byly několikrát vystřídány několika chladnějšími obdobími. Ochlazení vždy přineslo významné srážky, díky kterým bylo dosaženo velmi dobrého vláhového režimu na drtivé většině chmelnic. Všechny porosty Žateckého poloraného červeňáku byly již počátkem srpna vyhlávkované, výjimku tvořili hybridní odrůdy, které jsou pozdnější a nacházely se ještě ve fázi kvetení. V současnosti jsou všechny porosty v plné zralosti, na několika lokalitách bylo pozorováno již také přezrávání hlávek a nástup raných fází fyziologické zralosti. Na počátku srpna byly všechny plochy ošetřeny proti peronospoře chmelové. V poslední dekádě pak byla ošetřena zhruba jedna čtvrtina chmelnic. Jedná se o porosty, u nichž je plánováno, že budou sklizeny jako poslední. Zdravotní stav chmele byl na počátku měsíce velmi dobrý. Postupem času však došlo na některých lokalitách k jeho zhoršování. Jednalo se především o chmelnice ležící u vodních toků, v lesích a v údolních polohách kde je vyšší výskyt mlh. Na těchto chmelnicích byly již počátkem poslední srpnové dekády patrné různě závažné stopy poškození peronosporou. Živočišní škůdci nepředstavovali po zdravotní stránce pro chmelové porosty v měsíci srpnu žádný problém. Se sklizní chmele se započalo v normálním agrotechnickém termínu, tedy na přelomu druhé a třetí dekády. V současné době probíhá sklizeň ve všech pěstitelských podnicích. Předpokládáme, že letošní výnosy chmele budou průměrné. Většina pěstitelů plánuje ukončení sklizně v první zářiové dekádě.

 

Fotografie

Inlustrační obrázek