VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 1
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Duben, 2017

Srážky a teploty (*)

 

1.4.–30.4.2017

1.4.–30.4.2016

30-letý průměr
(duben)

Prům. teplota (°C)

8,0

8,2

9,1

Srážky (mm)

51,4

18,5

30,7


Minimální teplota  21.4.

-2,4

°C

Maximální teplota 10.4.

23,8

°C

Maximální srážky 3,4

11,4

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1981 – 2010) podle Českého hydrometeorologického ústavu. (Od roku 2017, předtím se používal 30-tiletý průměr 1961 – 1990.)


Komentář:

Leden 2017 se vyznačoval nízkými teplotami a poměrně suchým počasím. V únoru se pak charakter počasí změnil. Byl zachován suchý ráz počasí, ale došlo ke značnému oteplení. Průměrná teplota dosáhla 1,7°C, zatímco dlouhodobý průměr je 0,4°C. Březen byl pak srážkově normální, ovšem teplotně vysoce nad normálem. Průměrná měsíční teplota dosáhla 6,8 °C a dlouhodobý průměr přitom činí pouze 4,3°C. Vysoká teplota zapříčinila rychlé rašení chmelových rostlin a většina porostů tak již měla v době řezu viditelné výhony. Teplé počasí pokračovalo i v první polovině dubna, ovšem ve druhé polovině měsíce se ochladilo a chladné počasí trvalo až do začátku května. Z hlediska srážek byl duben velmi bohatý. Měsíční úhrn srážek dosáhl 51,4 mm, oproti dlouhodobému průměru, který činí 30,7 mm. Řez chmele začal koncem měsíce března. Většina chmelnic v oblasti byla ořezána do konce druhé dekády dubna. Ihned po řezu následovalo navěšování a zapichování chmelovodičů. Do konce dubna bylo zavěšeno a zapícháno zhruba 80% chmelnic. Chladné počasí ve druhé polovině dubna mělo za následek velmi pomalé obrůstání chmele po řezu. V současnosti se většina porostů chmele nachází v růstové fázi BBCH 08: počátek rašení po řezu až BBCH 11: první pár rozvinutých listů. Chemická ochrana chmele se zatím neprováděla, neboť porosty neměly dostatečnou listovou plochu pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin.

 

Fotografie

Inlustrační obrázek