VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 4
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Červenec, 2016

Srážky a teploty (*)

 

1.7.–31.7.2016

1.7.–31.7.2015

30-letý průměr
(Červenec)

Prům. teplota (°C)

19,5

20,5

18,0

Srážky (mm)

80,6

51,2

59


Minimální teplota  7.7.2016

6,7

°C

Maximální teplota 11.7.2016

34,1

°C

Maximální srážky 14.7.2016

16,0

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1981 – 2010) podle Českého hydrometeorologického ústavu. (Od roku 2017, předtím se používal 30-tiletý průměr 1961 – 1990.)


Komentář:

Červenec byl teplotně nadprůměrný (+1,5 °C oproti dlouhodobému průměru) a srážkově také nadprůměrný. Jednalo se o srážky z letních bouřek, a z tohoto důvodu byly značné rozdíly mezi jednotlivými lokalitami. Srážky přišly především v druhé polovině měsíce a dorovnaly tak vláhový deficit z předchozích částí vegetace. Porosty Žateckého poloraného červeňáku se ke konci měsíce nacházely v růstové fázi hlávkování, kdy na většině rostlin byly vyvinuty téměř všechny hlávky. Hybridní odrůdy se pak nacházely ve fázi plného květu až na počátku hlávkování. Zdravotní stav chmele je velmi dobrý. Mšice chmelová po aplikaci aficidů byla zcela eradikována a nebyl již zaznamenán její výskyt ve chmelnicích. Proti svilušce chmelové bylo na všech plochách provedeno minimálně jedno ošetření. Vyskytují se však lokality, kde byly provedeny již tři ošetření proti tomuto škůdci, což svědčí o ohniskovitém výskytu. V červenci dále probíhala ochrana proti Peronospoře; jednalo se o páté až šesté ošetření. Infekční tlak byl zvýšený především v druhé polovině července, v důsledku vyšší vlhkosti vzduchu.

 

Fotografie

Inlustrační obrázek