VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 3
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Červen, 2016

Srážky a teploty (*)

 

1.6.–30.6.2016

1.6.–30.6.2015

30-letý průměr
(Červen)

Prům. teplota (°C)

18,00

16,1

16,4

Srážky (mm)

68,6

66,8

56,0


Minimální teplota  7.6.2016

7,6

°C

Maximální teplota 25.6.2016

34,2

°C

Maximální srážky 25.6.2016

14,0

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1981 – 2010) podle Českého hydrometeorologického ústavu. (Od roku 2017, předtím se používal 30-tiletý průměr 1961 – 1990.)


Komentář:

Počasí v červnu bylo na rozdíl od minulého roku na teplotu i srážky příznivější. Srážky však byly lokálně rozmístěny velmi nerovnoměrně, rozdíly v úhrnu srážek mezi lokalitami byly až 20 mm. Tyto srážky snížili vláhový deficit z měsíce května. Díky tomu se obnovila intenzita dlouživého růstu a drtivá většina porostů tak dorostla do stropu konstrukce. Průměrná měsíční teplota byla více jak o jeden stupeň vyšší, než je dlouhodobý průměr. K poslednímu červnu se dvě třetiny ploch nacházely v růstové fází konec dlouživého růstu a jedna třetina již byla na počátku kvetení. Přes časté výkyvy počasí je zdravotní stav chmele uspokojivý. Proti peronospoře chmelové probíhá v současnosti dle lokalit třetí až čtvrté ošetření. Větší nebezpečí výskytu bylo ve vlhčích polohách kvůli vydatným srážkám, avšak díky třem tropickým dnům a převažujícím teplotám nad 24° C se daří peronosporu omezovat. Výskyt mšice chmelové byl velmi rozdílný dle lokalit, ale na všech plochách bylo provedeno minimálně jedno ošetření. Stejně tak výskyt svilušky je velmi nerovnoměrný a kolísá od sporadického po velmi silný. Ochranný zásah proti svilušce byl proveden zhruba na polovině ploch, na zbytku ploch bude proveden v první dekádě července.

 

Fotografie

Inlustrační obrázek