VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 1
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Duben, 2016

Srážky a teploty (*)

 

1.4.–30.4.2016

1.4.–30.4.2015

30-letý průměr
(duben)

Prům. teplota (°C)

8,2

8,2

8,5

Srážky (mm)

18,5

35,6

32,0


Minimální teplota  3.4.2016

-2,9

°C

Maximální teplota 5.4.2016

25,3

°C

Maximální srážky 23.4.2016

5,1

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1981 – 2010) podle Českého hydrometeorologického ústavu. (Od roku 2017, předtím se používal 30-tiletý průměr 1961 – 1990.)


Komentář:

Letošní březen se vyznačoval mírně nadprůměrnou teplotou 4,1 °C (dlouhodobý průměr činí 3,6 °C). Srážkově byl také nadprůměrný, kdy celkový úhrn srážek činil 32,3 mm (dlouhodobý průměr 23 mm). Oproti tomu duben byl teplotně mírně podprůměrný, zatímco srážkově byl velmi podprůměrný. Většina srážek spadla ve velmi malých úhrnech a neměla tak prakticky žádný vliv na zásobu půdní vláhy. Jediný větší déšť byl zaznamenán až 23. dubna. Celkový úhrn byl však pouze 5,1 mm, došlo tak jenom k zmírnění vláhového deficitu. Vláhový deficit zatím nijak negativně neovlivňuje růst chmele. Suché počasí umožnilo nerušený průběh jarních prací ve chmelnicích. Řez chmele byl ukončen 23. dubna. Navěšování vodících drátků bylo ke konci měsíce ukončeno na drtivé většině ploch. Obrůstání chmele po řezu bylo ovlivněno jednak pokračujícím suchým počasím, ale hlavně teplotami pod bodem mrazu v poslední dekádě dubna. Tyto noční mrazy způsobily pomalý růst chmele. Z tohoto důvodu zavádění chmele koncem dubna nebylo provedeno na žádné chmelnici farem Top Hop Group. Chmel se v současné době nachází v růstové fázi vzcházení. Zavádění započne koncem prvního týdne v květnu. Chemická ochrana nebyla až na výjimky provedena, neboť výskyt chorob a škůdců byl sporadický. Přiložené fotografie ukazují aktuální stav chmelnic ke konci dubna.

 

Fotografie

Inlustrační obrázek