VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 3
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Červen, 2015

Srážky a teploty (*)

 

1.6.–30.6.2015

1.6.–30.6.2014

30-letý průměr
(Červen)

Prům. teplota (°C)

16,1

15,6

16,7

Srážky (mm)

74,2

33,2

56,0


Minimální teplota  16.6. 2015

5,1

°C

Maximální teplota 5.6. 2015

32,6

°C

Maximální srážky 7.6. 2015

16,2

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1981 – 2010) podle Českého hydrometeorologického ústavu. (Od roku 2017, předtím se používal 30-tiletý průměr 1961 – 1990.)


Komentář:

Ve srovnání s dlouhodobým průměrem byl měsíc červen teplotně podprůměrný a srážkově nadprůměrný. Většina srážek spadla při bouřkách. Bylo zaznamenáno jen drobné a ojedinělé poškození chmele kroupami. Téměř na všech plochách dosáhl chmel výšky 7 m (strop konstrukce) a nachází se ve fázi tvorby pazochů. V průběhu měsíce probíhala na všech plochách ochrana chmele proti peronospoře chmelové a na části ploch při zjištěném výskytu i proti některým škůdcům, např. mšici chmelové a dřepčíku chmelovému. Zdravotní stav je dobrý. Přiložená fotografie z 30. června ukazuje průměrný stav porostů.

 

Fotografie

Inlustrační obrázek