VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 1
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Duben, 2015

Srážky a teploty (*)

 

1.4.–30.4.2015

1.4.–30.4.2014

30-letý průměr
(duben)

Prům. teplota (°C)

8,2

10,1

8,5

Srážky (mm)

35,6

31,3

32,0


Minimální teplota  7.4. 2015

- 4,8

°C

Maximální teplota 14.4. 2015

24,4

°C

Maximální srážky 27.4. 2015

14,6

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1981 – 2010) podle Českého hydrometeorologického ústavu. (Od roku 2017, předtím se používal 30-tiletý průměr 1961 – 1990.)


Komentář:

Pro informaci uvádíme základní údaje i za měsíc březen. Průměrná měsíční teplota byla 5,1 °C (dlouhodobý průměr 3,6 °C) a spadlo 31,0 mm srážek (dlouhodobý průměr 23 mm). Březen byl teplotně výrazně nadprůměrný a srážkově mírně nadprůměrný. Duben byl ve srovnání s dlouhodobým průměrem srážkově průměrný a teplotně mírně podprůměrný. Většina srážek (73,6 %) přišla až po 25.4., jinak byl duben velmi suchý. To umožnilo včasné zahájení jarních prací ve chmelnicích. Řez chmele byl ukončen 23. března. Koncem měsíce bylo téměř na všech plochách dokončeno i zavěšování chmelovodičů. Chmel se nachází ve fázi vzcházení. Chemická ochrana chmele (např. proti dřepčíku chmelovému) byla provedena jen ojediněle. Zavádění chmele bude zahájeno již v prvních dnech měsíce května. Přiložená fotografie ukazuje aktuální stav chmele dne 29. dubna na naší farmě v Deštnici.

 

Fotografie

Inlustrační obrázek