VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 2
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Květen, 2014

Srážky a teploty (*)

 

1.5.–31.5.2014

1.5.–31.5.2013

30-letý průměr
(květen)

Prům. teplota (°C)

11,8

11,4

13,4

Srážky (mm)

152,8

117,6

54,0


Minimální teplota  4.5. 2014

-2,3

°C

Maximální teplota 22.5. 2014

29,1

°C

Maximální srážky 18.5. 2014

37,0

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1981 – 2010) podle Českého hydrometeorologického ústavu. (Od roku 2017, předtím se používal 30-tiletý průměr 1961 – 1990.)


Komentář:

Ve srovnání s dlouhodobým průměrem byl měsíc květen teplotně značně podprůměrný a srážkově výrazně nadprůměrný. Srážky za květen představují na Žatecku více než třetinu průměrných srážek za celý rok. Nejvíce srážek spadlo při bouřkách v druhé polovině května. To znamená, že úhrny srážek mohou být v jednotlivých částech žatecké oblasti velmi rozdílné. Koncem května bylo na všech plochách dokončeno zavádění chmele a na části ploch i přiorávka chmele. Na konci května dosáhla průměrná výška porostů cca 2 metry. Na většině ploch byla provedena ochrana proti peronospoře chmelové. Zdravotní stav je dobrý. Přiložená fotografie z 30. května ukazuje současný typický stav chmelnic.

 

Fotografie

Inlustrační obrázek