VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 2
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Květen, 2013

Srážky a teploty (*)

 

1.5.–31.5.2013

1.5.–31.5.2012

30-letý průměr
(květen)

Prům. teplota (°C)

11,4

13,9

13,4

Srážky (mm)

117,6

21,8

54,0


Minimální teplota  25.5 2013

1,1

°C

Maximální teplota 15.5.2013

23,4

°C

Maximální srážky 30.5.2013

28,2

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1981 – 2010) podle Českého hydrometeorologického ústavu. (Od roku 2017, předtím se používal 30-tiletý průměr 1961 – 1990.)


Komentář:

Ve srovnání s dlouhodobým průměrem byl měsíc květen teplotně značně podprůměrný a srážkově výrazně nadprůměrný. Srážky za květen představují na Žatecku více než čtvrtinu průměrných srážek za celý rok. Nejvíce srážek (57,2 mm) spadlo od 25. do 31. května a déšť dále pokračuje. Nižší teploty zpomalily růst chmele. Koncem měsíce bylo na všech plochách dokončeno 1. zavádění a na většině ploch i přiorávka chmele. Na konci května dosáhla průměrná výška porostů cca 1,5 metru. To je o 0,5 až 1 metr méně, než je obvyklé. Průběh počasí komplikuje chemickou ochranu zejména proti peronospoře chmelové. Zdravotní stav je ale dobrý. Vlivem vysokých srážek jsou všechny plochy silně podmáčené. Na farmách firmy TOP HOP jsme zaznamenali cca 3 ha chmele pod vodou (rozvodněný potok). K jiným škodám zatím nedošlo. Přiložená fotografie z 31. května ukazuje současný typický stav chmelnic.

 

Fotografie

Inlustrační obrázek