VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 5
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Srpen, 2012

Srážky a teploty (*)

 

1.8.–31.8.2012

1.8.–31.8.2011

30-letý průměr
(srpen)

Prům. teplota (°C)

18,2

17,4

17,4

Srážky (mm)

57,0

89,6

62,0


Minimální teplota  14.8.2012

4,1

°C

Maximální teplota 20.8.2012

38,5

°C

Maximální srážky 31.8.2012

21,8

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1981 – 2010) podle Českého hydrometeorologického ústavu. (Od roku 2017, předtím se používal 30-tiletý průměr 1961 – 1990.)


Komentář:

Ve srovnání s dlouhodobým průměrem byl měsíc srpen teplotně nadprůměrný a srážkově mírně podprůměrný. Problém byl ale v rozložení srážek. Od 1. do 20 srpna spadlo pouze 6 mm. Rozhodující množství srážek 36,8 mm spadlo až ve dnech 30.-31.8. a to již nemohlo ovlivnit vzrůst hlávek. Pokračovala chemická ochrana chmele proti peronospoře chmelové a svilušce chmelové. Zdravotní stav chmele je dobrý. Sklizeň byla zahájena v termínu 18.-22.8., poslední pěstitelé ukončí sklizeň 4.9. 2012. Výnos chmele negativně ovlivnilo sucho na konci července a v srpnu. Průměrný výnos žateckého poloraného červeňáku se bude pohybovat pravděpodobně mezi 0,8 - 1,0 t/ha. Průměrný obsah alfa-hořkých kyselin odhadujeme na 3,5 -3,7 %. Přiložená fotografie z 20.srpna ukazuje stav chmele v době zahájení sklizně.

 

Fotografie

Inlustrační obrázek