VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 3
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Červen, 2011

Srážky a teploty (*)

 

1.6.–30.6.2011

1.6.–30.6.2010

30-letý průměr
(Červen)

Prům. teplota (°C)

16,6

16,0

16,7

Srážky (mm)

61,0

65,8

56,0


Minimální teplota  10.6. 2011

5,2

°C

Maximální teplota 29.6. 2011

29,2

°C

Maximální srážky 6.6. 2011

25,2

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1981 – 2010) podle Českého hydrometeorologického ústavu. (Od roku 2017, předtím se používal 30-tiletý průměr 1961 – 1990.)


Komentář:

Ve srovnání s dlouhodobým průměrem byl měsíc červen teplotně i srážkově průměrný. V ojedinělých lokalitách bylo v bouřkách zaznamenáno i krupobití, ale škody na chmelu jsou malé. Cca polovina ploch dosáhla výšky 7 m (strop konstrukce) již v polovině června. To znamená, že tyto plochy se vyvíjely rychleji, než je obvyklé. Prakticky celá zbývající plocha chmele pak dosáhla stropu konstrukce v obvyklém termínu na konci měsíce. Hlavně v nižších nadmořských výškách se chmel nachází ve fázi vytváření květních pupenů (tzv. paličky). Průběh počasí byl příznivý pro šíření peronospory chmelové. Chemická ochrana byla zaměřena zejména proti této chorobě. Zdravotní stav chmele je dobrý. Přiložená fotografie z 30.června ukazuje současný typický stav chmelnic.

 

Fotografie

Inlustrační obrázek