VEGETAČNÍ ZPRÁVA č. 6
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Srpen, 2009

Srážky a teploty (*)

 

 1.8.–31.8.2009

 1.8.–31.8.2008

30-letý průměr (srpen)

Prům. teplota (°C)

17,9

17,2

17,4

Srážky (mm)

66,8

75,0

62,0


Minimální teplota 30. 8. 2009

5,1

°C

Maximální teplota 2. 8. 2009

31,5

°C

Maximální srážky 2. 8. 2009

25,4

mm


(*) Používáme meteorologické údaje z naší meteorologické stanice v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr používáme 30-tiletý průměr (1961 – 1990) podle Českého hydrometeorologického ústavu.


Komentář:

Měsíc srpen byl ve srovnání s dlouhodobým průměrem teplotně nadprůměrný a srážkově v mezích normálu. Bouře dne 17.8. způsobila na Žatecku a Úštěcku pád cca 40 chmelnic (z toho na naší farmě 6 ha). V první polovině srpna probíhala chemická ochrana chmele zejména proti peronospoře chmelové a místy i svilušce chmelové. V druhé polovině sklizně došlo v některých lokalitách k částečnému poškození peronosporou. Mšice se téměř nevyskytuje.
Nejvíce pěstitelů zahájilo sklizeň v termínu od 19. do 21. srpna. Sklizňová plocha v celé ČR je 5.307 ha (z toho 257 ha nových výsazů). Ukončení sklizně očekáváme v termínu od 4. do 8. září. U žateckého poloraného červeňáku odhadujeme na Žatecku průměrný výnos za celou oblast na úrovni loňského roku. Přiložená fotografie ukazuje typický stav dosud neočesané chmelnice dne 2.9. 2009.

Žatec, 3. září 2009

 

Fotografie