VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 5
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Srpen, 2008

Srážky a teploty (*)

 

1.8. – 31.8. 2008

1.8. - 31.8. 2007

30-letý průměr
(srpen)

 Prům. teplota (°C)

17,2

18,4

17,4

 Srážky (mm)

75,0

160,8

62,0

 Minimální teplota  - 31 . 8. 2008

4,8

°C

 Maximální teplota - 1. 8. 2008

31,9

°C

 Maximální srážky - 8 .8. 2008

25,8

mm


(*) Meteorologické údaje z naší vlastní meteorologické stanice v Deštnici u Žatce.
    30-tiletý průměr (1961 – 1990) podle Českého hydrometeorologického ústavu.


 Sluneční
 svit (hod.)

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

 Dlouhodobý
 průměr

107,4

169,6

213,9

208,4

217,7

231,5

 Rok
 2008

135,3

142,5

253,3

248,9

214,4

188,8


Komentář :

Měsíc srpen byl ve srovnání s dlouhodobým průměrem teplotně jen mírně podprůměrný a srážkově mírně naprůměrný.
Habitus rostlin zůstal koncem měsíce cca na polovině ploch špičatý. Hlávky jsou na většině lokalit menšího velikosti.
V první polovině srpna by dokončena chemická ochrana chmele, která byla v  tomto období zaměřena zejména proti peronospoře chmelové. Zdravotní stav chmele je velmi dobrý.
Nejvíce pěstitelů zahájilo sklizeň žateckého poloraného červeňáku v termínu od 18. do 20. srpna. Její ukončení se předpokládá 5. - 6. září.
U žateckého poloraného červeňáku zatím odhadujeme průměrný výnos. Průměrný obsah alfa-hořkých kyselin očekáváme cca 3,0 %.
Přiložená fotografie ukazuje typický stav chmelnic dne 21. srpna.

Žatec, 1.září 2008

 

Fotografie