VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 2
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Květen, 2008

Srážky a teploty (*)

 

1.5. – 31.5. 2008

1.5.- 31.5. 2007

30-letý průměr
(květen)

Prům. teplota (°C)

12,8

15,6

13,4

Srážky (mm)

64,3

45,3

54,0


Minimální teplota    4. 5. 2008

1,1

°C

Maximální teplota  31. 5. 2008

29,8

°C

Maximální srážky   15. 5. 2008

16,0

mm


(*) Meteorologické údaje z naší vlastní meteorologické stanice  v Deštnici u Žatce. 30-tiletý průměr (1961 – 1990) podle Českého hydrometeorologického ústavu.


Komentář :

Měsíc květen byl srážkově mírně nadprůměrný a teplotně mírně podprůměrný. Nadprůměrné denní teploty byly naměřeny od 27.5. do konce měsíce. Během května docházelo k četným bouřkám. Místy se vyskytly i kroupy.
V průběhu měsíce proběhlo na všech plochách zavádění chmele. Byla zahájena i přiorávka. Průběh počasí byl vhodný pro růst chmele. Na konci měsíce dosáhl chmel průměrné výšky 2 až 3 m, ojediněle i více.
Byl zaznamenán výskyt peronospory chmelové a prakticky na všech plochách silný nálet mšic. Proto byla zahájena i chemická ochrana chmele.
Přiložená fotografie ukazuje typický stav chmelnic na konci května.

 

Fotografie