VEGETAČNÍ  ZPRÁVA  č. 1
ŽATECKÁ  CHMELAŘSKÁ  OBLAST
Duben, 2008

Srážky a teploty (*)

 

1.4. – 30.4. 2008

1.4.- 30.4. 2007

30-letý průměr
(duben)

Prům. teplota (°C)

7,1

11,1

8,5

Srážky (mm)

61,2

3,0

32,0


Minimální teplota  18. 4. 2008

- 3,7

°C

Maximální teplota   28. 4. 2008

21,3

°C

Maximální srážky  6.4. 2008

8,2

mm


(*) Od letošního roku používáme meteorologické údaje z naší vlastní meteorologické stanice   v Deštnici u Žatce. Jako dlouhodobý průměr budeme používat 30-tiletý průměr (1961 – 1990) podle Českého hydrometeorologického ústavu.


Komentář :

 

Měsíc duben byl teplotně podprůměrný a srážkově značně nadprůměrný. Srážky byly rovnoměrně rozdělené.
V měsíci dubnu byly prováděny obvyklé jarní práce jako příprava chmelnic k řezu, řez chmele a zavěšování chmelovodičů.
Až na malé výjjimky byl řez koncem měsíce ukončen, dokončuje se rovněž zavěšování chmelovodičů. Práce byly provedeny v dobré kvalitě.
Chmel se nachází ve stádiu vzcházení. Podle termínu řezu a nadmořské výšky dosahuje délka chmelových výhonů v průměru 1 – 10 cm.
Přiložená fotografie z 30. dubna ukazuje typický stav chmelnic k tomuto datu.

 

Fotografie