Tyto stránky vydává:

TOP HOP spol. s.r.o.:
Jilská 2, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 218 624 fax.: +420 224 218 630
e-mail: top@hop.cz


Pokud není uvedeno jinak, jsou veškeré informace zveřejněné na těchto internetových stránkách majetkem společnosti TOP HOP spol. s.r.o. Totéž se týká veškerého dalšího obsahu prezentace, například doprovodné grafiky apod. Na ochranu těchto informací se vztahuje autorský zákon ČR, popřípadě další aplikovatelné právní normy.


Není povoleno jakýkoli obsah či jeho součást přetiskovat nebo jinak dále šířit na libovolném nosiči bez předchozího písemného svolení společnosti
TOP HOP spol. s.r.o.