Chmelové produkty

Lisovaný chmel hlávkový

Lisovaný chmel hlávkový je nejjednodušší formou zpracování chmele. Z usušených chmelových hlávek dodaných pěstitelem se odloučí nežádoucí chmelové a cizí příměsi. V případě potřeby se chmel ještě dosuší na požadovanou vlhkost. Hlávky se pak lisují hydraulickými lisy do balotů nebo hranolů o různé hmotnosti.


Chmelové granule – TYP 90

Z usušeného chmele se odstraní chmelové i cizí příměsi a chmel se dosuší na 7 – 8 % vlhkosti. Takto připravený chmel se mele na prášek a granuluje. Průměr granulí je 6 mm. V průběhu zpracování dochází k dokonalé homogenizaci. Granule se plní do sáčků z návrství hliníkové fólie, kde je vzduch nahrazen dusíkem, nebo směsí dusíku a oxidu uhličitého. Hmotnost sáčků se řídí požadavkem zákazníka (zpravidla 10 kg). Sáčky jsou pak ukládány do kartonů a kartony na palety. Možné je i velkoobjemové balení typu ZEWATHENER. Výsledný produkt je z hlediska obsahu pivovarsky cenných látek prakticky shodný s hlávkovým chmelem. Má však řadu jiných výhod, např. lepší využití všech obsažených látek při výrobě piva, delší trvanlivost, meší objem produktu, snazší skladování, manipulaci a dopravu.


Chmelové granule – TYP 45

Usušený hlávkový chmel se zbaví chmelových i cizích příměsí a dosuší se na 7 – 8 % vlhkosti. Při teplotě –35 °C se rozemele na prášek a na vibračních sítech oddělí lupulinová část od rostlinné. Na základě průběžných analýz lupulinové frakce lze opětovným smícháním s přesně stanoveným množstvím rostlinné frakce získat koncentrovaný produkt o požadovaném obsahu alfa-hořkých kyselin. Takto získaný prášek je granulován a balen do sáčků z hliníkové fólie stejně, jako u chmelových granulí typu 90. Vzduch je v sáčcích rovněž nahrazen inertní atmosférou. Rostlinná frakce (odpad) je granulována a využívána např. jako krmivo pro zvířata. K přednostem granulí typu 45 patří hlavně vyšší koncentrace chmelových pryskyřic, dlouhodobá trvanlivost a výrazné snížení objemu materiálu při manipulaci, dopravě a skladování.